Nálezy lebek a dolních čelistí Homo naledi (podle Berger et al., DOI: 10.7554/eLife.09560.019)


Nálezy lebek a dolních čelistí Homo naledi (podle Berger et al., DOI: 10.7554/eLife.09560.019)