Tento snímek vznikl při zákrytu Slunce Plutem. trpasličí planeta je tu osvětlena z pravé horní strany, přičemž severní pól je nahoře. S minulých týdnech jsme sice viděli podobný snímek, ale tento už je nekomprimovaný, takže má


Tento snímek vznikl při zákrytu Slunce Plutem. trpasličí planeta je tu osvětlena z pravé horní strany, přičemž severní pól je nahoře. S minulých týdnech jsme sice viděli podobný snímek, ale tento už je nekomprimovaný, takže má mnohem vyšší kvalitu a vědci z něj mohou vyčíst více informací. Snímek nalevo byl na Zemi zpracován jen minimálně, naopak pravá verze prošla úpravami, kteér měly lépe ukázat vrstevnatost atmosféry. Na levém snímku je vidět, jak jsou krajní oblasti trpasličí planety osvětlené rozptýleným světlem. Zdroj: http://www.nasa.gov/