Grafické znázornění měření zákrytu Sluce planetkou Pluto – data UV spektrometru Alice. Zdroj: http://pluto.jhuapl.edu/


Grafické znázornění měření zákrytu Sluce planetkou Pluto - data UV spektrometru Alice. Zdroj: http://pluto.jhuapl.edu/