Vizualizace třírozměrného šíření vln, které generuje pár gravitačně vázaných černých děr.  Kredit: Henze, NASA


Vizualizace třírozměrného šíření vln, které generuje pár gravitačně vázaných černých děr. Kredit: Henze, NASA