Graf V spektra kvasaru PG 1302-102 z rozmezí let 1992–2011 pomocí Hubbleova teleskopu a observatoře GALEX.  Kredit: Nature/Daniel J. D'Orazio,Zolt án Haiman & David Schiminovich


Graf V spektra kvasaru PG 1302-102 z rozmezí let 1992-2011 pomocí Hubbleova teleskopu a observatoře GALEX. Kredit: Nature/Daniel J. D'Orazio,Zolt án Haiman & David Schiminovich