"Rozvoj vědy a pokrok poznání se stávají stále obtížnější. Na experimentování již nestačí zápalky a sláma." (Foto Richarda Feynmana z roku 1984 je od Robert Treat Paine Estate, Waltham, MA z práce na propojování superpočítačů)