Dopaminergní neurony vystavené vlivu 6-hydroxydomapinu (vlevo) v porovnání s kontrolou (vpravo) .  Zdroj: Nass, R., Hall, D. H., Miller, D. M., & Blakely, R. D. (2002). Neurotoxin-induced degeneration of dopamine neurons in Caenorhabditis elegans


Dopaminergní neurony vystavené vlivu 6-hydroxydomapinu (vlevo) v porovnání s kontrolou (vpravo) . Zdroj: Nass, R., Hall, D. H., Miller, D. M., & Blakely, R. D. (2002). Neurotoxin-induced degeneration of dopamine neurons in Caenorhabditis elegans. Proceedings of the National Academy of Sciences, 99(5), 3264-3269.