Huntigtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a sníženými mentálními schopnostmi. Dědí se autozomálně dominantně, což znamená, že k projevu nemoci stačí z


Huntigtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění charakteristické nekoordinovanými trhavými pohyby těla a sníženými mentálními schopnostmi. Dědí se autozomálně dominantně, což znamená, že k projevu nemoci stačí zdědit jednu alelu. Nejprve postihuje bazální ganglia a přidružené oblasti mozku - purpurově. (Kredit: FDA)