„Boží bytí lze dokázat pomocí kauzálního (příčinného) úsudku.“


„Boží bytí lze dokázat pomocí kauzálního (příčinného) úsudku.“