Není divu, že rohatou lebku triceratopse považovali indiánští vypravěči za pozůstatky „praotce bizonů.“ I slavný paleontolog Othniel Charles Marsh tyto fosilie nejprve popsal pod jménem Bison alticornis a považoval je za rohy jakého


Není divu, že rohatou lebku triceratopse považovali indiánští vypravěči za pozůstatky „praotce bizonů.“ I slavný paleontolog Othniel Charles Marsh tyto fosilie nejprve popsal pod jménem Bison alticornis a považoval je za rohy jakéhosi obřího pleistocénního bizona. Zdroj: Wikipedie