Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc.  profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK, ředitel Ústavu molekulární genetiky AV ČR. Člen redakčních rad mezinárodních časopisů Cellular Immunology  a časopisu Immunobiology,...


Prof. RNDr. Václav Hořejší, CSc. profesor imunologie na Přírodovědecké fakultě UK, ředitel Ăšstavu molekulární genetiky AV ÄŚR. ÄŚlen redakčních rad mezinárodních časopisů Cellular Immunology  a časopisu Immunobiology,...