Hotové nebo budované teleskopy sítě Event Horizon Telescope. Kredit: EHT.


Hotové nebo budované teleskopy sítě Event Horizon Telescope. Kredit: EHT.