Ve výbrusu vzorku horniny z Baffinova ostrova jsou ve skenovacím mikroskopu vidět zrna olivínu s „inkluzemi“. V zazděných molekulách vody se podařilo stanovit zastoupení molekul izotopů vodíku. Poměr vypovídá o stáří vody, která


Ve výbrusu vzorku horniny z Baffinova ostrova jsou ve skenovacím mikroskopu vidět zrna olivínu s „inkluzemi“. V zazděných molekulách vody se podařilo stanovit zastoupení molekul izotopů vodíku. Poměr vypovídá o stáří vody, která se na Zemi v době jejího vzniku vyskytovala. (Kredit: Kredit: Lydia J. Hallis)