Rentgenový snímok pľúc pri ťažkom srdcovom zlyhaní - obe dolné pľúcne polia sú zatienené nahromadenou tekutinou v pľúcnom tkanive, len horné sú priehľadnejšie (tmavé)  Kredit:  Luciano Cardinale et al., World J Radiol. 2014 June 28


Rentgenový snímok pÄľúc pri ĹĄažkom srdcovom zlyhaní - obe dolné pÄľúcne polia sú zatienené nahromadenou tekutinou v pÄľúcnom tkanive, len horné sú priehÄľadnejšie (tmavé) Kredit: Luciano Cardinale et al., World J Radiol. 2014 June 28; 6(6): 230-237.