Ultrazvukový obraz pri ťažkom srdcovom zlyhávaní - lúčovité B -línie pri ultrazvukovom vyšetrení hrudníka   Kredit:  Luciano Cardinale et al., World J Radiol. 2014 June 28; 6(6): 230-237.


Ultrazvukový obraz pri ĹĄažkom srdcovom zlyhávaní - lúčovité B -línie pri ultrazvukovom vyšetrení hrudníka Kredit: Luciano Cardinale et al., World J Radiol. 2014 June 28; 6(6): 230-237.