V strede rentgenovej snĂ­mky je tieĹ? srdca, s nĂ­m susedĂ­ pľúcne tkanivo, v spodnej ÄŤasti


V strede rentgenovej snímky je tieĹ? srdca, s ním susedí pÄľúcne tkanivo, v spodnej časti "zahmlené" nadbytočnou tekutinou, hore je tekutiny menej - typický nález pri pokročilom srdcovom zlyhávaní. (Elektródy od kardiomonitora si netreba všímaĹĄ). Kredit: Radiology Assistant