Lúčovité biele pásy na ultrazvukovom zobrazení hrudníka - B-línie. (V zásade, zdravé pľúcne tkanivo nie je ultrazvukom zobraziteľné - netvorí ultrazvukové odrazy) Kredit:  Guidelines for Lung Ultrasound


Lúčovité biele pásy na ultrazvukovom zobrazení hrudníka - B-línie. (V zásade, zdravé pÄľúcne tkanivo nie je ultrazvukom zobraziteÄľné - netvorí ultrazvukové odrazy) Kredit: Guidelines for Lung Ultrasound