Relativní srovnání rizika rakoviny u dětí do pěti let ve vzdálenosti do pěti kilometrů od elektrárny a ve vzdálenosti větší. Srovnává se situace v okolí varných reaktorů (BWR), tlakovodních reaktorů (PWR), všech jaderných elekt


Relativní srovnání rizika rakoviny u dětí do pěti let ve vzdálenosti do pěti kilometrů od elektrárny a ve vzdálenosti větší. Srovnává se situace v okolí varných reaktorů (BWR), tlakovodních reaktorů (PWR), všech jaderných elektráren dohromady (NPP), jiných jaderných zařízení, např. výzkumných reaktorů (other sides) a všech zařízení dohromady. Vyznačené intervaly statistické nejistoty jsou vyznačeny na úrovni spolehlivosti 90 % (2 sigma je 96 %). (Prezentace Alfreda KĹ‘rbleina)