Závislost zvýšenĂ­ rizika vĂ˝skytu leukemie u dÄ›tĂ­ do pÄ›ti let v závislosti na vzdálenosti jejich bydlištÄ› od elektrárny v kilometrech. V tomto případÄ› jsou vyznaÄŤenĂ© nejistoty jedno sigma (ĂşroveĹ? spolehlivosti 68 %). (Prezentace Al


Závislost zvýšení rizika výskytu leukemie u dětí do pěti let v závislosti na vzdálenosti jejich bydliště od elektrárny v kilometrech. V tomto případě jsou vyznačené nejistoty jedno sigma (úroveĹ? spolehlivosti 68 %). (Prezentace Alfreda KĹ‘rbleina)