BombardovánĂ­ funguje, jak dokládá velikost nádoru tvoĹ™enĂ©ho buĹ?kami lidskĂ© rakoviny prostaty. Bez bomb by se nádor nezmenšoval, ale bujel. (Kredit: X. He, UO, 2015)


Bombardování funguje, jak dokládá velikost nádoru tvořeného buĹ?kami lidské rakoviny prostaty. Bez bomb by se nádor nezmenšoval, ale bujel. (Kredit: X. He, UO, 2015)