Trénink rozebírání konstrukce přechodného krytu prvního bloku (zdroj TEPCO).


Trénink rozebírání konstrukce přechodného krytu prvního bloku (zdroj TEPCO).