Borofen pod řádkovacím elektronovým mikroskopem. Kredit: Andrew Mannix.


Borofen pod řádkovacím elektronovým mikroskopem. Kredit: Andrew Mannix.