Syntetizovaný borofen na stříbrném substrátu. Atomy bóru fialově, stříbra stříbrně. Kredit: Mannix et al. (2014), Science.


Syntetizovaný borofen na stříbrném substrátu. Atomy bóru fialově, stříbra stříbrně. Kredit: Mannix et al. (2014), Science.