Umisťování tlakové nádoby reaktoru prvního bloku Leningradské elektrárny II (zdroj firma TITAN).


UmisĹĄování tlakové nádoby reaktoru prvního bloku Leningradské elektrárny II (zdroj firma TITAN).