Příprava částí reaktoru pro druhý blok VVER1200 jaderné elektrárny Ostrovets v Bělorusku (zdroj AEM).


Příprava částí reaktoru pro druhý blok VVER1200 jaderné elektrárny Ostrovets v Bělorusku (zdroj AEM).