1 Najjednoduchšie funkčné vyšetrenie - záznam EKG pri zvýšenej fyzickej záťaži pacienta (bicyklová ergometria).


1 Najjednoduchšie funkčné vyšetrenie - záznam EKG pri zvýšenej fyzickej záĹĄaži pacienta (bicyklová ergometria).