Nález zúžených úsekov koronárnych tepien na snímke z koronárnej angiografie. (Kredit: Wikimedia)


Nález zúžených úsekov koronárnych tepien na snímke z koronárnej angiografie. (Kredit: Wikimedia)