Zobrazenie zúženej koronárnej tepny na snímke z CT koronárnej angiografie (Kredit: Coffscardiology.com)


Zobrazenie zúženej koronárnej tepny na snímke z CT koronárnej angiografie (Kredit: Coffscardiology.com)