Záťažové rádionuklidové vyšetrenie so zobrazením nedokrvenia čiasti srdcového svalu (Kredit: Rescuetrial.org)


ZáĹĄažové rádionuklidové vyšetrenie so zobrazením nedokrvenia čiasti srdcového svalu (Kredit: Rescuetrial.org)