Místa výskytu hodně a málo pruhovaných zeber nasvědčují, že  jejich účel souvisí s teplotou prostředí a výskytem bodavého hmyzu.


Místa výskytu hodně a málo pruhovaných zeber nasvědčují, že jejich účel souvisí s teplotou prostředí a výskytem bodavého hmyzu.