Rychlostní filtr zařízení SHIP v GSI Darmstadt, který provádí selekci správného složeného jádra (zdroj GSI )


Rychlostní filtr zařízení SHIP v GSI Darmstadt, který provádí selekci správného složeného jádra (zdroj GSI )