Přehled možných materiálů pro terče z transuranů. Je uvedeno nukleonové číslo daného izotopu (červeně jsou označeny izotopy, které se již využívaly v konkrétních experimentech) a poločas rozpadu.


Přehled možných materiálů pro terče z transuranů. Je uvedeno nukleonové číslo daného izotopu (červeně jsou označeny izotopy, které se již využívaly v konkrétních experimentech) a poločas rozpadu.