Poločasy rozpadu známých izotopů supertěžkých prvků. Na ose X je neutronové číslo a na ose Y pak protonové číslo. Poločas rozpadu je v sekundách a roste s přibližováním k ostrovu stability, který je v oblasti vyšších neutronov


Poločasy rozpadu známých izotopů supertěžkých prvků. Na ose X je neutronové číslo a na ose Y pak protonové číslo. Poločas rozpadu je v sekundách a roste s přibližováním k ostrovu stability, který je v oblasti vyšších neutronových čísel.