Zařízení GARIS (Gas-filled Recoil Ion Separator) pomocí magnetů separuje získaná složená supertěžká jádra. Pomocí něj bylo možné získat jádra seaborgia a studovat molekuly hexakarbonylu seaborgia (zdroj RIKEN)


Zařízení GARIS (Gas-filled Recoil Ion Separator) pomocí magnetů separuje získaná složená supertěžká jádra. Pomocí něj bylo možné získat jádra seaborgia a studovat molekuly hexakarbonylu seaborgia (zdroj RIKEN)