Výsledky studia chemických a fyzikálních vlastností kopernicia a jejich srovnání s vlastnostmi prvků ve stejné skupině přechodových kovů (zdroj přednáška S. Dmitrieva na konferenci Varna 2015)


Výsledky studia chemických a fyzikálních vlastností kopernicia a jejich srovnání s vlastnostmi prvků ve stejné skupině přechodových kovů (zdroj přednáška S. Dmitrieva na konferenci Varna 2015)