Joseph Weber u jednoho ze svých válců (zdroj AIP Emilio Segré Visual Archives).


Joseph Weber u jednoho ze svých válců (zdroj AIP Emilio Segré Visual Archives).