Radžendra Pačaurí, šéf Mezivládního panelu pro změny klimatu v letech 2002 až 2015, propaguje svou knihu.


Radžendra Pačaurí, šéf Mezivládního panelu pro změny klimatu v letech 2002 až 2015, propaguje svou knihu.