Rajendra Kumar Pachauri v prosinci 2007 byl spolu s bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem, oceněn Nobelovou cenou míru.  (Kredit: The Nobel Foundation 2007)


Rajendra Kumar Pachauri v prosinci 2007 byl spolu s bývalým americkým viceprezidentem Al Gorem, oceněn Nobelovou cenou míru.  (Kredit: The Nobel Foundation 2007)