Systém na měření oxidu uhličitého v atmosféře a Oddělení dozimetrie záření Ústavu jaderné fyziky AV ČR.


Systém na měření oxidu uhličitého v atmosféře a Oddělení dozimetrie záření Ăšstavu jaderné fyziky AV ÄŚR.