Nahoře normální dědičnost. Dole genový tah. Šíří se jako požár. Kredit: Kevin Esvelt et al.


Nahoře normální dědičnost. Dole genový tah. Ĺ íří se jako požár. Kredit: Kevin Esvelt et al.