Jas supernovy a porovnání se Sluncem. Ke zjasnění rázovou vlnou (shock breakout) dojde hodinu po kolapsu jádra a trvá jen asi 20 minut. Maxima jasu dosáhne rozprášený materiál bývalé hvězdy asi za 14 dní. Kredit: NASA Ames / W. Stenze


Jas supernovy a porovnání se Sluncem. Ke zjasnění rázovou vlnou (shock breakout) dojde hodinu po kolapsu jádra a trvá jen asi 20 minut. Maxima jasu dosáhne rozprášený materiál bývalé hvězdy asi za 14 dní. Kredit: NASA Ames / W. Stenzel.