Druhová rozmanitost dinosaurů byla nejspíš mnohem větší, než se obvykle jeví z dostupného fosilního záznamu. Jen vývojově primitivní rohatý dinosaurus psitakosaurus (dinosaurus vlevo dole, druhý jedinec uprostřed) má coby biologick


Druhová rozmanitost dinosaurů byla nejspíš mnohem větší, než se obvykle jeví z dostupného fosilního záznamu. Jen vývojově primitivní rohatý dinosaurus psitakosaurus (dinosaurus vlevo dole, druhý jedinec uprostřed) má coby biologický rod zhruba deset rozeznávaných druhů. Představa krajiny v období rané křídy na území dnešní čínské provincie Liaoning (asi před 125 miliony let). Z dalších dinosaurů je zde k vidění Beipiaosaurus (v pozadí), Sinosauropteryx (vpravo dole) a dva druhy rodu Microraptor (plně opeření teropodi). Kredit: Luis V. Rey.