Jiný orel mořský, kterému se návnadám travičů daří unikat. Zatím.


Jiný orel mořský, kterému se návnadám travičů daří unikat. Zatím.