Implantovateľný kardioverter - defibrilátor dokáže aj viackrát zachrániť pacientovi život.  Ale sú situácie, kedy je vhodné toto zariadenie vypnúť


ImplantovateÄľný kardioverter - defibrilátor dokáže aj viackrát zachrániĹĄ pacientovi život. Ale sú situácie, kedy je vhodné toto zariadenie vypnúĹĄ