Záťažový test na zistenie koronárnej choroby srdca v americkej verzii pripomína cvičenie v posilovni, pri tomto cvičení sa však sleduje a priebežne vyhodnocuje elektrokardiogram pacienta. U nás sa používa cvičenie na stacionárnom bicy


ZáĹĄažový test na zistenie koronárnej choroby srdca v americkej verzii pripomína cvičenie v posilovni, pri tomto cvičení sa však sleduje a priebežne vyhodnocuje elektrokardiogram pacienta. U nás sa používa cvičenie na stacionárnom bicykli.