Metylovaný adenin se vyskytuje v oblastech bohatých na GC sekvence. Místech jež ribozom rozeznává jako počátek genu a začíná zde syntézu proteinu. (Kredit: Guan-Zheng Luo, 2016)


Metylovaný adenin se vyskytuje v oblastech bohatých na GC sekvence. Místech ježÂ ribozom rozeznává jako počátek genu a začíná zde syntézu proteinu. (Kredit: Guan-Zheng Luo, 2016)