Průměrný podíl methylovaných transkriptů se zvyšuje s úrovní genové exprese. (Kredit: Dan Dominissini, University of Chicago)


Průměrný podíl methylovaných transkriptů se zvyšuje s úrovní genové exprese. (Kredit: Dan Dominissini, University of Chicago)