V západní Austrálii objevil Tim Blake z University of Western Australia místo, kde řeka Beasley odkryla čedičové vrstvy, které svými velkými bublinami vypovídají o charakteru atmosféry na počátku vzniku života na Zemi.  (Kredit: Goog


V západní Austrálii objevil Tim Blake z University of Western Australia místo, kde řeka Beasley odkryla čedičové vrstvy, které svými velkými bublinami vypovídají o charakteru atmosféry na počátku vzniku života na Zemi. (Kredit: Google)