O poměrech, jaké kdysi panovaly při vzniku „naší kotliny“ by toho nejspíš mohly hodně vyprávět i bubliny v píšťalách bazaltových varhan na lokalitě Panská skála. (Kredit Wikipedie, volné dílo)


O poměrech, jaké kdysi panovaly při vzniku „naší kotliny“ by toho nejspíš mohly hodně vyprávět i bubliny v píšĹĄalách bazaltových varhan na lokalitě Panská skála. (Kredit Wikipedie, volné dílo)