Očekávané křivky sledovaných veličin. Odshora dolů – Rychlost (Mach), výška, úhel náběhu, dynamický tlak.  Zdroj: spaceflight101.com/


Očekávané křivky sledovaných veličin. Odshora dolů - Rychlost (Mach), výška, úhel náběhu, dynamický tlak. Zdroj: spaceflight101.com/